Büszkeségeink/Bocskai- díjasokA Bocskai-díj

Alapító: A Bocskai István Általános Iskola tantestülete

 A díj adható, nem kötelező kiadni minden évben. Az adományozottak köre:

  1. tanuló
  2. pedagógus (évente 1 személy, az iskolavezetés kivételével)

A tantestületi szavazást legalább 30 nappal a Bocskai Gála előtt le kell bonyolítani. A díj a Bocskai Gálán kerül átadásra.

Az a szavazólap, amelyen javítás, vagy több fő szerepel- érvénytelen.

 

I. A diák kategória

 Az adományozás szempontjai:

Olyan tanuló kapjon díjat, aki az adott tanévben kitűnik társai közül, aki példaként állítható a tanulói közösség elé.

a) Lojalitás az iskolához:

                Iskolán belül és kívül tudatosan kelti a Bocskai István Általános Iskola jó hírét (házon kívüli versenyek, nyári táborok, erdei iskola stb.)

b) Közösségi élete:

Magatartásával, munkájával építi az osztály, illetve az iskola közösségi életének értékeit; azokat megtartja és erősíti. Tisztelettudó a felnőttekkel, gyermekekkel egyaránt. Önként és önállóan végez közösségi munkát.

c) A tanulásban:

                Képességeihez képest folyamatosan jól teljesít. Ebből következik, hogy a díj odaítélésének nem feltétele a kitűnő eredmény!

A szavazásra jogosultak köre: a pedagógusok.

Lebonyolítás: A Bocskai-díjról szóló tantestületi szavazáson minden pedagógusnak joga van előterjeszteni a feltételeknek megfelelő diákot. Az általa előterjesztett diák bemutatásával segíti objektív tantestületi vélemény kialakítását. Minden pedagógus 3 diákra szavazhat az előterjesztett diákok listájáról.

A díjazott csak 8. osztályos tanuló lehet, aki minimum három tanévet már elvégzett iskolánkban.

A díj elnyerésének feltétele a lehetséges szavazatok legalább 20 %-nak elnyerése. Egy diák egy alkalommal kaphatja meg ezt az elismerést.

Díjazás: jutalmazottja tárgyjutalomban részesül. A díj a Bocskai Gálán kerül átadásra.

Bocskai- díjas diákok:

1998-1999    
Tupi Adrienn    4.a
Forró János   6.a
Borsányi Márton   8.b
1999-2000    
Forró Zoltán   6.a
Márványos Krisztián   7.a
Lendvay Bertalan   8.a
Lendvay Márton   8.a
2000-2001    
Benke Csilla   6.a
Benkő Nóra   6.a
Szemerey Krisztina   6.a
Papp Sándor   8.a
2001-2002    
Bartha Zsolt   5.a
Barta Luca   8.b
Maticsek Zsolt   8.b
Nyáguj Csongor   8.b
2002-2003    
Kulcsár Gábor   7.a
Jeszenszky Balázs   7.b
2003-2004    
Pinczés Imre   8.b
Sümegi Dávid   8.b
Tiszai Réka   8.b
2004-2005    
Ludányi Dóra   7.a
Kovács Bálint   8.a
Márványos Kristóf   8.a
Pataky Ádám   8.b
2005-2006    
Csomós Boglárka   8.a
2006-2007    
Kiriákov Andrea   8.a
Horváth Benedek   8.b
2007-2008    
Maticsek Flóra   8.a
Csőke Zsolt   8.b
2008-2009    
Balla Fanni   8.a
2009-2010    
Bódi Sarolta   8.a
Czeiszing Péter   8.a
Szikói Csilla   8.a
2010-2011    
Gálfalvy Nóra   4.a
Váradi Melinda   8.a
2011-2012    
Martinecz György   8.a
2012-13    
Zrubecz Zsófia   8.a
2013-14    
Gebes Yasemin   8.a
Nagy Dávid   8.a
Rabovszky Amanda   8.a
2014-15    
Dudás Tamás   8.a


II. A pedagógus kategória

Az adományozás szempontjai:

a) Lojalitás az intézményhez, hagyományaink ápolása:

                bemutató órák tartása, tanórán kívüli kirándulások szervezése, munkaidőn túli önkéntes és szívesen vállalt, egyéb módon nem díjazott tevékenység a gyerekek érdekében stb.

 b) Tartalmas és lelkiismeretes időtöltés a gyerekekkel a kötelező munkaidőben:

                kötelességeken túli odafigyelés a gyerekekkel eltöltött idő minél tartalmasabb kitöltésére (szemléltető eszközök, kellékek, stb. készítése)

 c) Kiemelkedően kollegiális viszony a munkatársakhoz:

                akire jellemző a tolerancia, empátia, harmóniateremtés, konfliktuskezelő képesség

 d) „Házon kívüli” pedagógiai munkásság, publikálás, elismert szakmai közélet, amelyre joggal lehet büszke az egész közösség

e) Az illető legalább öt éve tagja a tantestületnek, nem kapott Bocskai-díjat öt éven belül.

A szavazásra jogosultak köre: pedagógusok

Lebonyolítás: mivel a pedagógus kategória egy szakmai elismerés, a tantestület pedagógusai szavaznak úgy, hogy az erre a célra összehívott nevelőtestületi ülésen minden pedagógus titkos szavazással jelölhet egy személyt. A szavazásra összehívott munkaértekezleten a pedagógusok szavazólapot kapnak kézhez, mely felsorolja a lehetséges díjazottak névsorát. A jelölőlistán szereplő első kettő helyezett közül egy második szavazás választja ki a díjazottat, kivéve, ha valamelyik pedagógus már az első szavazásnál megkapja a szavazatok több, mint 33 %-át.

 Díjazás: jutalmazottja pénzjutalomban részesül, melynek összege nettó 75.000.- Ft. A díj a Bocskai Gálán kerül átadásra.

 Bocskai- díjas pedagógusok

1998-1999    Tóth Ferencné
1999-2000   Pártos Andorné
2000-2001   Pados Györgyné
2001-2002   Székely László
2002-2003   Hauth Antal
2003-2004   Karádiné Bezzeg Ágnes
2004-2005   Hordós Tiborné
2005-2006   Lányi Miklósné
2006-2007   Gorka Szabolcs
2007-2008   Gorka Ildikó
2008-2009   Harangozó Krisztina
2009-2010   Karádiné Bezzeg Ágnes
2010-2011   Sághy Zita
2011-2012   Gehér Judit


A Mosoly-díj

 Adományozottak köre: pedagógusok

Az adományozás szempontjai:

 a) Az iskola dolgozói köre és a szülők szavazatai alapján azt a pedagógust jutalmazzuk Mosoly-díjjal, aki a jó iskolai, de nem tanórai hangulatért, a hozzá forduló gyerekekért kiemelkedő munkát végez.

 b)Az illető legalább egy éve a Bocskai pedagógusa.

 c) A díj elnyerésének feltétele a lehetséges szavazatok legalább 15 %-nak elnyerése, egy évben több díj is kiosztható.

 d)Nem kaphatja meg 3 éven belül ugyanaz a pedagógus.

 A szavazásra jogosultak köre: a dolgozói kör és a szülők.

Lebonyolítás: a lehetséges díjazottakat felsoroló szavazólapon lehet szavazni. A szülői szavazatokat az iskola bejáratánál elhelyezett ládába kell bedobni. A szavazást legalább 30 nappal a Bocskai Gála előtt le kell bonyolítani.

 Díjazás: a Mosoly-díjhoz értékes tárgyjutalom jár, melynek értéke 20.000 Ft. A díj a Bocskai Gálán kerül átadásra.

2005-2006    Péter Árpád
2006-2007   Palotai Györgyné
2007-2008   Gorka Ildikó, Móricz Eszter
2008-2009   Gorka Ildikó
2009-2010   Gorka Ildikó, Tatár Szabolcs
2010-2011   Kovács Erika
2011-2012   Kovács Kira

lapra.jpg

kezdolap.jpg