Leendő elsősöknek/Beiratkozás 

Sok szeretettel várjuk Önt és gyermekét. Kérjük a szülőket, hogy a be iratkozásra hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • születési anyakönyvi kivonat
  • TAJ-kártya
  • A szülő személyi igazolványa
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési  igényű gyermekek esetében a Szakértői  Bizottság szakértői véleménye.
  • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

-  regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

-  tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

 A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenti. (Nkt. 91. §)

Iskolaérettség esetén a körzeti gyermekeket minden iskola köteles mérlegelés nélkül felvenni. Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehetõ a sajátos nevelési igényû tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 24. § (6))

Ha a szülő nem tud személyesen megjelenni a beiratkozási napokon, akkor írásos meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) beírathatja a gyermeket, de szigorúan csak a beiratkozási napokon.

A beiratkozáshoz állandó lakcímre van szükség. Csak ennek hiányában fogadható el ideiglenes lakcím. Ha ez sem áll rendelkezésre, írásos nyilatkozatot kell tenni a tartózkodási helyről.

 

                                                                                       Gorka Szabolcs
                                                                                           

lapra.jpg

kezdolap.jpg