Leendő elsősöknek/Tanító nénikselmecia11_tn.jpg
Selmeci Andrea

Azt tartom a legfontosabbnak az iskolakezdő gyermekeknél, hogy szeressenek iskolába járni, ne legyenek kudarcaik, félelmeik nálunk. Ezt segíti az is, hogy nagy hangsúlyt fektetek az óvoda-iskola közötti átmenetre.

A betűtanítás Meixner-módszerrel történik, amely egy diszlexia, diszgráfia prevenciós módszer. Lényege a fokozatosság elve, más módszernél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit.tag heuer replica watches

Az évek során elsajátított új munkamódszereket változatosan építem be a tanítási óráimba. Fontosnak tartom, hogy a tananyag elsajátításához játékos formában, sok cselekedtetéssel, a fokozatosság elvét betartva jutassam el a gyerekeket. Szeretem a vidámságot, célom, hogy a gyerekek jókedvűen jöjjenek iskolába.
tarjan12.jpg
Tarján Krisztina

Az Újbudai Bocskai István Általános Iskolában 2008 óta dolgozom. Elsőtől negyedik évfolyamig tanítom a gyerekeket, s vagyok osztályfőnök.

            A negyedikesektől való elválás mindig nagyon nehéz. Ugyanakkor azonban izgalmas fogadni az új kis elsősöket. Formálni, kibontani személyiségüket. A gyerekek sokaságából demokratikus közösséget alakítani úgy, hogy annak minden gyermek aktív és alkotó tagja lehessen. Olyan személyiségek, akik döntéseket tudnak és mernek hozni, amikért vállalják is a felelősséget. Nyitottak a világra és egymásra, van önálló véleményük, képesek az együttműködésre. Ezek kialakítására kiválóan alkalmas például a kooperatív csoportmunka, projektek feldolgozása, illetve a reggeli beszélgetőkör, amiket nagy előszeretettel alkalmazok óráimon.

Igyekszem kihasználni a gyerekek kreativitását, kíváncsiságát; biztosítani a megismerés, felfedezés örömét. Ezért a hangsúlyt a tevékenységközpontú, cselekvéses tanulásra helyezem, ezzel is hozzájárulva a biztos alapok és tudás megteremtéséhez.