Leendő elsősöknek/Beiratkozás

 

Kedves Szülő!

 

A beiratkozáshoz szükséges információkat az alábbi hivatkozásokra történő kattintással tudja megismerni. Kérem, olvassa el mindegyik dokumentumot!

felhivas.jpg szulolink.jpg eugyint.jpg
A plakát. A Bocskaira a második szakasz vonatkozik. A fenti linkre kattintva a lejjebb látható felület
válik elérhetővé.

Azon szülők számára, akiknek nem megoldott a nyomtatás, a portán található a nyilatkozati csomag, ami kitöltés után lefényképezve már feltölthető a KRÉTÁ-ba.
A “Kérelem indoklása” fülnél bármennyi mellékletet fel lehet tölteni.

Nyilatkozatok

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeket fel kell tölteni.

 • Felvételi kérelem
 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány *
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata (elég személyesen)
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (lakcímkártya hiányában)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan *
 • Nyilatkozat az Etika/ Hit- és erkölcstan választásáról
 • Nyilatkozat intézményi adatvédelemről
 • Szakorvosi vélemény speciális étkezéshez
 • Szakértői szakvélemény (SNI/BTMN), ha van
 • Munkáltatói igazolás, ha a szülő munkahelye az iskola körzetében van.

A *-gal jelölt dokumentumok hiányában a hatályos jogszabályok szerint nem születhet döntés a felvétellel kapcsolatban.
Amennyiben a jelentkezéskor nem töltötte fel a Kréta rendszerbe a fenti dokumentumokat- kérem, küldje el e-mail-ben azokat a titkarsag@bocskai11.hu címre.

Tényleges bemutatásuk a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha augusztus 24-28. között, a beosztás alapján történik meg.

A felület alján található a “Kérelem indoklása” elnevezésű ablak. Az Ön által gondoltakon kívül ide tudja beírni a szimpatikus tanító néni nevét, illetve a lehetséges osztálytársakat.


A KRÉTA Tudásbázisban új információk érhetők el (2020.04.22.) az elsős beiratkozással kapcsolatban:

 

Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő!

Az emberi erőforrások minisztere által hozott  7/2020. (III.25.) határozata alapján Önnek lehetősége van arra, hogy az általános iskolai beiratkozáskor bemutatandó dokumentumok, illetve a beadandó nyilatkozatok eredeti aláírt példányait csupán a 2020/2021. tanév első napján nyújtsa be az általános iskola részére. Amennyiben mégis most kívánja megadni a kötelező adatokon kívüli adatokat, illetve el kívánja küldeni az intézménynek a dokumentumok másolatait, akkor ezáltal hozzájárul az intézmény zökkenőmentes beiratkozási adminisztrációjához.

A szülőnek nem kell külön jelentkeznie az állandó lakóhely szerinti körzetes iskolába, elegendő ezt a felvételt megerősítenie, akár a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén, akár más módon (pl. e-mailben, vagy az iskola által megjelölt egyéb módon). Amennyiben lehetséges, elsősorban az e-Ügyintézés felületén keresztül küldjék be a szülők a kérelmüket, illetve a körzetes iskolába történő felvétel megerősítését,, mert itt minden adat a rendelkezésre áll, amely szükséges vagy lehetőségként adott a beiratkozáshoz. Egyéb módon az intézményhez eljutott kérelmek esetében is ajánlott, hogy a kötelező alapadatokat adják meg a szülők (gyermek neve, születési helye, ideje, édesanyja neve, állandó lakcíme, szülő/törvényes képviselő neve). Az időközben beérkezett kérdések, felvetések miatt az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom az általános iskolai beiratkozással kapcsolatban.

A szülő megerősítése vagy kérvénye alapján az alábbi eseteket különböztetjük meg:

 • A gyermek állandó lakcíme szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét.

Ez esetben elegendő a felvétel megerőítése az intézmény felé. A KRÉTA rendszer
e-Ügyintézés felületén a gyermek – csillaggal jelölt, kötelező – alapadatainak megadása után megjelenik az iskola, amely szerint körzetes a gyermek, amelyre való kattintással a szülő elküldi az iskola felé jelzését a megerősítésről. A megerősítés történhet email formájában is, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről. Amennyiben szeretné, lehetősége van arra is, hogy a felületen online megtegye a nyilatkozatait, vagy a dokumentumok másolatát csatolja. A megerősítést követően az általános iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermek jelentkezését.

 • A gyermek tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét.

Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely hatására az iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermeket, és értesíti az állandó lakhely szerinti körzetes iskolát a gyermek felvételéről. A beiratkozási kérelemhez a tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába történő felvétel esetében az e-Ügyintézés felületén elegendő a Lakcím adatainál megjelölni a nyilatkozati szándékot, és az ott megjelenő mezőkben a tartózkodási hely adatait megadni. A dokumentum eredeti, aláírt példányát a 2020/2021. tanév első tanítási napján kell leadni az iskolában.

 • Amennyiben több általános iskola tartozik egy körzethez, és bármelyikbe beírathatja a szülő a gyermekét.

Ez esetben a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén kiválaszthatja a szülő azon körzetes iskolát, ahova kéri gyermekének a felvételét. A szülő egyéb csatornán keresztül is jelezheti megerősítő szándékát. A kiválasztott iskola a „Felvett” státuszba, míg a többi intézmény a „Más intézménybe felvett” státuszba helyezi a jelentkezést.

 • Amennyiben olyan, körzettel rendelkező intézménybe szeretné beíratni a szülő a gyermekét, amely a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint nem minősül körzetes iskolájának.

Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely iskola a „Függőben” státuszba helyezi a gyermek jelentkezését. A függő státuszban lévő gyermekekről a döntést 2020. május 16. és 21. között hozza meg az intézmény. A döntés következtében a gyermek „Felvett” vagy „Nem került felvételre” státuszba kerül. Pozitív döntés esetén az iskolának értesítenie kell a gyermek állandó lakhelye szerinti körzetes iskolát is.

 

Az eKréta-rendszer honlapján a beiratkozással kapcsolatban az alábbi linken találhatja meg a szükséges információkat:

KRÉTA e-Ügyintézés /  e-Ügyintézés kérelmezői oldal

Beiratkozás általános iskolába

Az óvodai ellátás után a tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozást a gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával.

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.

Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

 1. A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján szükséges megadni. A tanuló oktatási azonosítója megegyezik az óvodai rendszerben regisztrált ún. OM (oktatási) azonosítóval.
 2. A választott intézménynél az intézmény neve mező ún. önkitöltő-típusú mező, amely azt jelenti, hogy a szövegmező kitöltésekor az első három karakter megadásával a program megjeleníti a rendszerben tárolt, nevében az adott karaktersort tartalmazó intézményeket a keresés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. A választott tagozatot legördülő listából szükséges kiválasztani.
 3. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
 4. A kérelmünkhöz a kötelezően csatolandó dokumentumokat mindig a megfelelő  – gombra kattintva rögzítsük a rendszerben, amelyet  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetünk meg.
 5. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.
 6. A http://bocskai11.hu/?id=letoltheto_dokumentumok linken talál iratmintákat.

BAI_02.png

A fenti menü kibontása az alábbiakban látható:

BAI_urlap.png

Sok sikert kívánunk!
Gorka Szabolcs
igazgató