Leendő elsősöknek/Beiratkozás

Kedves Szülő!

A beiratkozáshoz szükséges információkat az alábbi hivatkozásokra történő kattintással tudja megismerni. Kérem, olvassa el mindegyik dokumentumot!

szulolink.jpg eugyint.jpg

Azon szülők számára, akiknek nem megoldott a nyomtatás, a portán található a nyilatkozati csomag, ami kitöltés után lefényképezve már feltölthető a KRÉTÁ-ba. Amennyiben ez sem megoldható, abban az esetben április 15-én, vagy 16-án előre egyeztetett időpontban lehet beadni személyesen a jelentkezést.
A “Kérelem indoklása” fülnél bármennyi mellékletet fel lehet tölteni.

A felületen a leendő elsős OM azonosítójával kell létrehozni az ideiglenes regisztrációt a Kréta rendszerben. A körzetes listában található gyerekek OM azonosítószámát ismerjük- nekik tudunk segíteni a szám megadásával. Egyéb esetben az óvodától kaphatják meg ezt a számot.

Nyilatkozatok

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeket fel kell tölteni.

A *-gal jelölt dokumentumok hiányában a hatályos jogszabályok szerint nem születhet döntés a felvétellel kapcsolatban.
Amennyiben a jelentkezéskor nem töltötte fel a Kréta rendszerbe a fenti dokumentumokat- kérem, küldje el e-mail-ben azokat az i.bocskai80@gmail.com címre.

Tényleges bemutatásuk a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha augusztus 23-27. között, az általunk akkor megküldött beosztás alapján történik meg.

A felület alján található a “Kérelem indoklása” elnevezésű ablak. Az Ön által gondoltakon kívül ide tudja beírni a szimpatikus tanító néni nevét, illetve a lehetséges osztálytársakat.


Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy az emberi erőforrások minisztere által hozott  19/2021. (III.10.) határozat alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi e-mailben az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Azon szülők számára, akiknek nem megoldott a nyomtatás, a portán található a nyilatkozati csomag, ami kitöltés után lefényképezve már feltölthető a KRÉTÁ-ba. Amennyiben ez sem megoldható, abban az esetben április 15-én, vagy 16-án előre egyeztetett időpontban lehet beadni személyesen a jelentkezést.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során, vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Dél-Budai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Az eKréta-rendszer honlapján a beiratkozással kapcsolatban az alábbi linken találhatja meg a szükséges információkat:

KRÉTA e-Ügyintézés /  e-Ügyintézés kérelmezői oldal

Beiratkozás általános iskolába

Az óvodai ellátás után a tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozást a gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával.

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.

Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján szükséges megadni. A tanuló oktatási azonosítója megegyezik az óvodai rendszerben regisztrált ún. OM (oktatási) azonosítóval.
  2. A választott intézménynél az intézmény neve mező ún. önkitöltő-típusú mező, amely azt jelenti, hogy a szövegmező kitöltésekor az első három karakter megadásával a program megjeleníti a rendszerben tárolt, nevében az adott karaktersort tartalmazó intézményeket a keresés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. A választott tagozatot legördülő listából szükséges kiválasztani.
  3. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnék, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetik ezt meg.
  4. A kérelmükhöz a kötelezően csatolandó dokumentumokat mindig a megfelelő – gombra kattintva rögzítsék a rendszerben, amelyet  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetnek meg.
  5. A kérelmük előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetik meg.
  6. A “Kérelem indoklása” fülnél bármennyi mellékletet fel lehet tölteni.

Sok sikert kívánunk!
Gorka Szabolcs
igazgató