Büszkeségeink/Bocskai- díjasok

 

A Bocskai-díj

Alapító: A Bocskai István Általános Iskola tantestülete

A díj adható, nem kötelez� kiadni minden évben. Az adományozottak köre:

  1. tanuló
  2. pedagógus (évente 1 személy, az iskolavezetés kivételével)

A tantestületi szavazást legalább 30 nappal a Bocskai Gála előtt le kell bonyolítani. A díj a Bocskai Gálán kerül átadásra.

Az a szavazólap, amelyen javítás, vagy több fő szerepel- érvénytelen.

 

I. A diák kategória

Az adományozás szempontjai:

Olyan tanuló kapjon díjat, aki az adott tanévben kitűnik társai közül, aki példaként állítható a tanulói közösség elé.

a) Lojalitás az iskolához:

Iskolán belül és kívül tudatosan kelti a Bocskai István Általános Iskola jó hírét (házon kívüli versenyek, nyári táborok, erdei iskola stb.)

b) Közösségi élete:

Magatartásával, munkájával építi az osztály, illetve az iskola közösségi életének értékeit; azokat megtartja és erősíti. Tisztelettudó a felnőttekkel, gyermekekkel egyaránt. Önként és önállóan végez közösségi munkát.

c) A tanulásban:

Képességeihez képest folyamatosan jól teljesít. Ebből következik, hogy a díj odaítélésének nem feltétele a kitűnő eredmény!

A szavazásra jogosultak köre: a pedagógusok.

Lebonyolítás: A Bocskai-díjról szóló tantestületi szavazáson minden pedagógusnak joga van előterjeszteni a feltételeknek megfelelő diákot. Az általa előterjesztett diák bemutatásával segíti objektív tantestületi vélemény kialakítását. Minden pedagógus 3 diákra szavazhat az előterjesztett diákok listájáról.

A díjazott csak 8. osztályos tanuló lehet, aki minimum három tanévet már elvégzett iskolánkban.

A díj elnyerésének feltétele a lehetséges szavazatok legalább 20 %-nak elnyerése. Egy diák egy alkalommal kaphatja meg ezt az elismerést.

Díjazás: jutalmazottja tárgyjutalomban részesül. A díj a Bocskai Gálán kerül átadásra.

Bocskai- díjas diákok:

1998-1999
Tupi Adrienn 4.a
Forró János 6.a
Borsányi Márton 8.b
1999-2000
Forró Zoltán 6.a
Márványos Krisztián 7.a
Lendvay Bertalan 8.a
Lendvay Márton 8.a
2000-2001
Benke Csilla 6.a
Benkő Nóra 6.a
Szemerey Krisztina 6.a
Papp Sándor 8.a
2001-2002
Bartha Zsolt 5.a
Barta Luca 8.b
Maticsek Zsolt 8.b
Nyáguj Csongor 8.b
2002-2003
Kulcsár Gábor 7.a
Jeszenszky Balázs 7.b
2003-2004
Pinczés Imre 8.b
Sümegi Dávid 8.b
Tiszai Réka 8.b
2004-2005
Ludányi Dóra 7.a
Kovács Bálint 8.a
Márványos Kristóf 8.a
Pataky Ádám 8.b
2005-2006
Csomós Boglárka 8.a
2006-2007
Kiriákov Andrea 8.a
Horváth Benedek 8.b
2007-2008
Maticsek Flóra 8.a
Csőke Zsolt 8.b
2008-2009
Balla Fanni 8.a
2009-2010
Bódi Sarolta 8.a
Czeiszing Péter 8.a
Szikói Csilla 8.a
2010-2011
Gálfalvy Nóra 4.a
Váradi Melinda 8.a
2011-2012
Martinecz György 8.a
2012-13
Zrubecz Zsófia 8.a
2013-14
Gebes Yasemin 8.a
Nagy Dávid 8.a
Rabovszky Amanda 8.a
2014-15
Dudás Tamás 8.a

II. A pedagógus kategória

Az adományozás szempontjai:

a) Lojalitás az intézményhez, hagyományaink ápolása:

bemutató órák tartása, tanórán kívüli kirándulások szervezése, munkaidőn túli önkéntes és szívesen vállalt, egyéb módon nem díjazott tevékenység a gyerekek érdekében stb.

b) Tartalmas és lelkiismeretes időtöltés a gyerekekkel a kötelező munkaidőben:

kötelességeken túli odafigyelés a gyerekekkel eltöltött idő minél tartalmasabb kitöltésére (szemléltető eszközök, kellékek, stb. készítése)

c) Kiemelkedően kollegiális viszony a munkatársakhoz:

akire jellemző a tolerancia, empátia, harmóniateremtés, konfliktuskezelő képesség

d) „Házon kívüli” pedagógiai munkásság, publikálás, elismert szakmai közélet, amelyre joggal lehet büszke az egész közösség

e) Az illető legalább öt éve tagja a tantestületnek, nem kapott Bocskai-díjat öt éven belül.

A szavazásra jogosultak köre: pedagógusok

Lebonyolítás: mivel a pedagógus kategória egy szakmai elismerés, a tantestület pedagógusai szavaznak úgy, hogy az erre a célra összehívott nevelőtestületi ülésen minden pedagógus titkos szavazással jelölhet egy személyt. A szavazásra összehívott munkaértekezleten a pedagógusok szavazólapot kapnak kézhez, mely felsorolja a lehetséges díjazottak névsorát. A jelölőlistán szereplő első kettő helyezett közül egy második szavazás választja ki a díjazottat, kivéve, ha valamelyik pedagógus már az első szavazásnál megkapja a szavazatok több, mint 33 %-át.

Bocskai- díjas pedagógusok

1998-1999 Tóth Ferencné
1999-2000 Pártos Andorné
2000-2001 Pados Györgyné
2001-2002 Székely László
2002-2003 Hauth Antal
2003-2004 Karádiné Bezzeg Ágnes
2004-2005 Hordós Tiborné
2005-2006 Lányi Miklósné
2006-2007 Gorka Szabolcs
2007-2008 Gorka Ildikó
2008-2009 Harangozó Krisztina
2009-2010 Karádiné Bezzeg Ágnes
2010-2011 Sághy Zita
2011-2012 Gehér Judit


A Mosoly-díj

Adományozottak köre: pedagógusok

Az adományozás szempontjai:

a) Az iskola dolgozói köre és a szülők szavazatai alapján azt a pedagógust jutalmazzuk Mosoly-díjjal, aki a jó iskolai, de nem tanórai hangulatért, a hozzá forduló gyerekekért kiemelkedő munkát végez.

b)Az illető legalább egy éve a Bocskai pedagógusa.

 c) A díj elnyerésének feltétele a lehetséges szavazatok legalább 15 %-nak elnyerése, egy évben több díj is kiosztható.

 d)Nem kaphatja meg 3 éven belül ugyanaz a pedagógus.

A szavazásra jogosultak köre: a dolgozói kör és a szülők.

Lebonyolítás: a lehetséges díjazottakat felsoroló szavazólapon lehet szavazni. A szülői szavazatokat az iskola bejáratánál elhelyezett ládába kell bedobni. A szavazást legalább 30 nappal a Bocskai Gála előtt le kell bonyolítani.

Díjazás: a Mosoly-díjhoz értékes tárgyjutalom jár, melynek értéke 20.000 Ft. A díj a Bocskai Gálán kerül átadásra.

2005-2006 Péter Árpád
2006-2007 Palotai Györgyné
2007-2008 Gorka Ildikó, Móricz Eszter
2008-2009 Gorka Ildikó
2009-2010 Gorka Ildikó, Tatár Szabolcs
2010-2011 Kovács Erika
2011-2012 Kovács Kira

lapra.jpg