Büszkeségeink/Bocskai- díjasok

A Bocskai-díj

Alapító: A Bocskai István Általános Iskola tantestülete

A díj adható, nem kötelez� kiadni minden évben. Az adományozottak köre:

  1. tanuló
  2. pedagógus (évente 1 személy, az iskolavezetés kivételével)

A tantestületi szavazást legalább 30 nappal a Bocskai Gála előtt le kell bonyolítani. A díj a Bocskai Gálán kerül átadásra.

Az a szavazólap, amelyen javítás, vagy több fő szerepel- érvénytelen.

I. A diák kategória

Az adományozás szempontjai:

Olyan tanuló kapjon díjat, aki az adott tanévben kitűnik társai közül, aki példaként állítható a tanulói közösség elé.

a) Lojalitás az iskolához:

Iskolán belül és kívül tudatosan kelti a Bocskai István Általános Iskola jó hírét (házon kívüli versenyek, nyári táborok, erdei iskola stb.)

b) Közösségi élete:

Magatartásával, munkájával építi az osztály, illetve az iskola közösségi életének értékeit; azokat megtartja és erősíti. Tisztelettudó a felnőttekkel, gyermekekkel egyaránt. Önként és önállóan végez közösségi munkát.

c) A tanulásban:

Képességeihez képest folyamatosan jól teljesít. Ebből következik, hogy a díj odaítélésének nem feltétele a kitűnő eredmény!

A szavazásra jogosultak köre: a pedagógusok.

Lebonyolítás: A Bocskai-díjról szóló tantestületi szavazáson minden pedagógusnak joga van előterjeszteni a feltételeknek megfelelő diákot. Az általa előterjesztett diák bemutatásával segíti objektív tantestületi vélemény kialakítását. Minden pedagógus 3 diákra szavazhat az előterjesztett diákok listájáról.

A díjazott csak 8. osztályos tanuló lehet, aki minimum három tanévet már elvégzett iskolánkban.

A díj elnyerésének feltétele a lehetséges szavazatok legalább 20 %-nak elnyerése. Egy diák egy alkalommal kaphatja meg ezt az elismerést.

Díjazás: jutalmazottja tárgyjutalomban részesül. A díj a Bocskai Gálán kerül átadásra.