Menü Bezárás

Diákönkormányzat

 Diákönkormányzat  /DÖK/  az iskolánkban

Iskolai diákönkormányzatunk nem egészen azt a funkciót tölti be iskolánkban, ami az elsődleges feladata lenne. Hiszen ez egy általános iskola, ahol a tanulók életkora erősen meghatározza, hogy melyek azok a területek, amelyekben igazán jó eredményeket tudnak elérni. A DÖK legfontosabb feladatai közé nálunk főleg a diákprogramok szervezése, a tanár- diák kapcsolat rendezése áll.

Az 1995. évi törvény és az 1996. évi LXII. módosított  törvény a szülők és a diákok számára  is nagyobb teret biztosít a joggyakorlások terén. Az új jogi helyzet törvényes eszközökkel biztosítja a demokratikusabb működési formát. A szülők is és a diákok is betekintést nyerhetnek az iskola működési rendjébe, részt vehetnek az iskolai rendszabályok megalkotásában. Igen nagy szerepet kaptak tehát a szülői és a diákszervezetek.

A DÖK két fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot és a véleménynyilvánítási jogot.

Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori, a tanulók által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben minden osztály minimum 2 taggal képviselteti magát. A diáktanács kéthavonta ülésezik, illetve, ha a feladat úgy kívánja, rendkívüli ülés is összehívható. A DÖK munkáját a diákok által megválasztott felnőtt, iskolánkban egy segítő pedagógus segíti. Természetesen a DÖK nyitott szervezet, amely lehetővé teszi, hogy iskolánk bármely tanulója tagja lehessen, a programjain részt vehessen.

Legfontosabb feladataink közé tartozik a mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása, véleményezése, az oktató – nevelő munka támogatása, és a diákjogok gyakorlásának segítése. Képviselőink részt vesznek a diákságot érintő kérdések megvitatásánál, a programok szervezésénél. Folyamatosan tájékoztatjuk a diákságot a felmerülő aktuális problémákról, és segítünk az iskolai munkák lebonyolításában.

Lehetőséget biztosítunk a tagok számára, hogy gondjaikkal a DÖK vezetőségéhez forduljanak, és lehetőség szerint megoldást nyerjenek. Idén bevezetjük a Véleményládát, amely a problémafelvető lapok gyűjtőhelye. A felmerült kérdéseket az érintettekhez eljuttatjuk, és a választ természetesen továbbítjuk. Lehetősége van a diákságnak közvetlenül az érintett felnőttekkel, illetve társaikkal is megbeszélést kezdeményezni az évenként megtartott Igazlátó napon is.

Fehér Tamás