Menü Bezárás

Iskolánkról

Az újbudai Bocskai István Általános Iskola Budapest XI. kerületének Szentimreváros városrészében áll. Ez a táj a XX. század mezőgazdasági művelés alatt állt. A 20-as évek végén épültek az első társasházak, tisztviselők részére. Ez szükségessé tette egy óvoda és egy elemi iskola felépítését.

p1090930.jpg1929-ben nyitja meg a kapuit az intézmény I. ker. Lenke úti Községi Népiskola néven. Az iskolaépület az 1929/30-as tanév második félévében lett teljesen kész. A környéken ekkor már gombamód nőttek a bérházak.

1939-ben Lenke úti Községi Elemi Népiskolára változik az elnevezés. Ettől az évtől már hatosztályos elemi népiskolaként működött az iskola. Olyan sok tanulót írattak be, hogy az 5. és 6. osztályosokat a Váli úti iskolában kellett elhelyezni.

1944 március 19-tõl, a német megszállás után megszűnt a tanítás. Az ostrom utolsó napjaiban az épületet bombatalálat érte. A tetőzet teljes egészében leégett.

Az 1945-46-os tanévben az iskola tanulói a Cisztercita Gimnáziumban kapnak ideiglenes menedéket. Az első békés tanév során kialakítják a napközi otthont, felállítják a Nevelési Tanácsadót.

1959-re az iskola tanulóinak létszáma a környéken felépülő lakóházak hatására úgy megnőtt, hogy új épületszárnyat kellett építeni. De még így is váltott műszakban folyt a tanítás. Ebben az évben nyílt meg az első ARANYKÖNYV. A legjobb tanulók, legsikeresebb sportolók, a közösségért legtöbbet tevő diákok írhatják be a nevüket- ez igen nagy elismerésnek számít.

1964-ben újabb szárnnyal növekedett az iskola. Ekkor 1450 tanuló járt ide. 34 tanulócsoportban 58 pedagógussal folyt a munka a 43-52 fős osztályokban. Ekkor a kerület legszebb és legjobban felszerelt napközis épületrésze volt az iskoláé.

1972. április 20-án, Bocskai István Magyarország fejedelemmé választása évfordulóján az iskola felvette a kiváló magyar történelmi személyiség nevét. Benda Kálmán történész volt a névadó ünnepség díszvendége. Ekkor határozta el az iskola közössége: minden esztendőben iskolanap lesz, amely a gyermekek napja: vetélkedőkkel, versenyekkel, játékokkal. A 70-es években természetismereti és matematikai oktatási kísérlet folyt az iskolában, amelyet Dr. Marx György vezetésével a MTA és az OM irányított. Az 1978-as tanterv bevezetésekor a tantestület munkacsoportjai 5 tankönyvet és tanítói kézikönyvet alkottak. Az egyik harmadikos tankönyv 20 éven át volt országos taneszköz!

1989-ben a társadalmi rendszerváltozás új lehetőségeket teremtett az iskolai munka megújítására is. A nyelvtanulás és az informatikai-számítástechnikai ismeretek oktatása került a középpontba az eddigi értékek mellett. Ez mind a pedagógusok új diplomaszerző tevékenységében, mind az új szakok bevezetésében öltött testet.

1991 őszén nyílik meg a Bocskai Galéria. Gyermekrajzok, amatőr és hivatásos művészek számára nyílt megmutatkozási lehetőség.

1992 óta tartunk fejlesztő foglalkozásokat iskolánkban.

1996-2000 között a kerületi Logopédiai Szakszolgálat a Bocskai épületében működik.

1999-ben elkezdődik a tanórai néptánc oktatás.

Image00001_22.jpg2005-tõl kezdődően megújul az iskola. Elkészül a villanyfényes műfüves pálya. A vívás órarendi keretek közé kerül, ehhez létrehozzuk a vívótermet. A hagyományok megőrzése mellett elindul néhány máig tartó folyamat.

2010-ben folytatódik a teljes átállás a folyamatszabályozásra. Együttműködési megállapodást kötünk az Oxford University Press Kiadóval. A Bocskai megfelel az EFQM európai minőségi előírásoknak. Ezzel a minősítéssel jelenleg nyolc általános iskola rendelkezik Magyarországon.

2011-ben ismét elnyerjük az ökoiskolai címet.

2013-ban a sokrétű foglalkozásoknak köszönhetően a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács akkreditált kiváló tehetségponttá nyilvánítja a Bocskait.

2014. januárjában megkapjuk az örökös ökoiskola elismerést.