Menü Bezárás

Leendő elsősöknek

Az épület a XI.bocsorto4.jpg kerület szívében, a Kosztolányi Dezső tér közelében található. Néhány éve készült el villanyfényes, műfüves pályánk, a közelmúltban avattuk fel új vívótermünket. Értékes hagyományokkal rendelkező 91 éves, de minden nap megújulni képes és akaró intézmény vagyunk, amely hosszú távon nyújt biztonságot az ide járó gyermekeknek.

Iskolánk törekszik a minőség folyamatos fejlesztésére. Ismételten megmérettük magunkat és elnyertük az EFQM Kiválóság Díj második fokozatát, egyedüli iskolaként az országban. Ez Európa egyik legrangosabb minőségi díja, amely az egész szervezet tevékenységének és működésének kiválóságát díjazza.

Iskolánk a sokszínű tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokért először 2012-ben elnyerte a kiváló tehetségpont, majd az Európai Tehetségpont címet.

2014 óta a Bocskai örökös ökoiskola.

A Bocskai célkitűzése: úgy változzunk, úgy fejlődjünk, hogy megőrizzük hagyományainkat és megfeleljünk a kor kihívásainak.

18 tanteremmel rendelkezünk, köztük magas pedagógiai igénnyel felszerelt informatika, fizika, kémia, biológia, magyar kabinetekkel. Több tanteremben digitális tábla segíti az oktatást. Korszerű audiovizuális eszközöket és multimédiás lehetőségeket kínáló könyvtárunk működik.

Iskolánk mottója:

„A jobbaknak több szabadság és önállóság, a lassabban haladóknak több segítség.”, amelyet minden tanulónkra, minden tanítási és tanulási helyzetben érvényesíteni kívánunk

A tanítás- tanulás rendszere

Az iskola dolgozói elvárják a bocskais diákoktól

o        a rendet,

o        fegyelmet,

o        tisztaságot és

o        mindenkitől a képessége szerinti tanulást, teljesítést.

Hangsúlyos tantárgyak:

o        a magyar anyanyelv,

o        a matematika és

o        az idegen nyelv.

A továbbtanulás segítése

o        7. és 8. évfolyamon képesség szerinti bontásban tanítjuk a matematikát és a magyart.

o        A nyolcadikosok minden ősszel tanulástechnikai tréningen vesznek részt.

Tantárgyi jellegzetességeink

Idegen nyelvek:

o        Az angol nyelv negyediktől kerül be a tanrendbe.

o        Fakultatív lehetőségként elsőseink is ismerkedhetnek az angol nyelvvel. Az oktatást az Oxford University Press kiadó támogatja könyvekkel, szakanyagokkal.

Informatika:

Már negyediktől kezdve tanítjuk, felső tagozaton az angollal együtt csoportbontásban, emelt óraszámban.

Néptánc:

Oktatása órarendbe illesztve folyik az összes évfolyamon.

Sakk:

Ötödik és hatodik évfolyamon minden diákunk órarendi keretek között tanul sakkozni.

Vívás:

Az országban elsőként a Magyar Vívószövetség utánpótlás bázisiskolája vagyunk, így minden alsó tagozatos diákunk tanórai foglalkozás keretében vívásoktatásban részesül. Felsőseink délutánonként ismerkedhetnek a vívás tudományával. A cél: a fej parancsoljon a kéznek, és ne fordítva.

Külsősök jelentkezését a következő e-mail címeken várjuk:
laborcizabella@yahoo.com
bianka.bukocki@gmail.com

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek

A tanulást és a tartalmas szabadidő-eltöltést napköziben és tanulószobán tudjuk biztosítani. A tanulási időn kívül szakkörökön vehetnek részt tanítványaink. A kerületi zeneiskola kihelyezett tagozata lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődő gyerekek szolfézsoktatásban, illetve hangszeres képzésben vegyenek részt.

A mozgást kedvelő gyerekek számára a vívás mellett a délutáni sportkörök, a karate, a kosárlabda, a balett, az akrobatikus rock and roll és az alsós labdarúgás nyújt lehetőséget.

Az iskolai sakk-szakkör mellett a kerületi sakkoktatásnak is helyet biztosítunk, melyet Jakobetz László FIDE-mester vezet.

Egyéb fontos információk

Image00001_42.jpgGondosan ápoljuk hagyományainkat. A Bocskai napok eseményei, nyílt órák, Családi Nap, Alapítványi Bál, „Bütykölde”, a Diákönkormányzat által szervezett rendezvények stb. mind-mind azt erősítik, hogy „Bocskais diáknak” lenni jó dolog. Hatékonyan működik és jelentős anyagi segítséget ad az iskolai programokhoz, munkánkhoz, a több mint tíz éve alakult Bocskai Iskola Alapítvány.

Már 26 éve működik színvonalas kiállításokkal a Bocskai Galéria, amely 2006-tól Bocskai Gyermek Galériaként működik tovább.

Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, ezért minden évben, ősszel erdei iskolába visszük tanulóinkat harmadiktól hatodik évfolyamig. Nyaranta többféle táborozási lehetőséget kínálunk: informatika, néptánc, kerékpár, kosárlabda, tatai nyaralótábort.

Az iskolában beindult innováció igényét, eredményességét bizonyítja, hogy az elmúlt két évben mintegy hétmillió forint pályázati plusz pénzhez, erőforráshoz jutott az iskola.

Ebben a tanévben elkészült, szülői elégedettséget felmérő kérdőívben adott válaszok is megerősítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk. Erősségeink között kiemelték a pedagógiai, szakmai munkát, a tanárok és diákok közötti jó kapcsolatot, a szabadidős programok szervezését és tartalmát, valamint az iskolai hagyományok ápolását.

Iskolánk könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel. Közvetlenül a Bocskai mellett áll meg az 53, 150 és a 212-es busz. Szívesen szolgálunk további információkkal honlapunkon.

E-mailben is elérhetők vagyunk az i.bocskai80@gmail.com címen.


További információ kérhető

Szenti-Buköcki Bianka igazgatótól a 209-91-63-as telefonszámon, illetve e-mail-ben: i.bocskai80@gmail.com címen.