Leendő elsősöknek/Tanító nénik

Selmeci Andrea
1.A

Selmeci Andreának hívnak, tanítói diplomámat 1995-ben szereztem, szociálpedagógia műveltségi területen.

Azt tartom a legfontosabbnak az iskolakezdő gyermekeknél, hogy szeressenek iskolába járni, ne legyenek kudarcaik, félelmeik nálunk. Ezt segíti az is, hogy nagy hangsúlyt fektetek az óvoda-iskola közötti átmenetre.

A betűtanítás Meixner-módszerrel történik, amely egy diszlexia, diszgráfia prevenciós módszer. Lényege a fokozatosság elve, más módszernél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit.

Az évek során elsajátított új munkamódszereket változatosan építem be a tanítási óráimba. Fontosnak tartom, hogy a tananyag elsajátításához játékos formában, sok cselekedtetéssel, a fokozatosság elvét betartva jutassam el a gyerekeket. Szeretem a vidámságot, célom, hogy a gyerekek jókedvűen jöjjenek iskolába.

Lagzi- Kovácsné Csóra Mónika
1.B

Lagzi-Kovácsné Csóra Mónikának hívnak. 1991-ben végeztem a nyíregyházi főiskolán tanító-magyar tanár szakon. Már kislánykoromban elhatároztam, hogy tanító néni leszek, így célirányosan tanultam és készültem a pályára.
Fontos számomra, hogy a gyerekek az iskolában jól érezzék magukat, sikerként éljék meg a tanulást, az esetleges nehézségeket pedig ne kudarcnak érezzék. Törekszem az otthonos, oldott, családias környezet megteremtésére, a bizalmas, szeretetteljes, kiegyensúlyozott kapcsolat kiépítésére. Azt gondolom, hogy a gyerekek csak így tudnak örömmel, a saját maguk tempójában, egyéni sajátosságaik szerint tanulni.Az órákat mozgásos feladatokkal, élményre, tapasztalatokra épülő módszerekkel, a digitális lehetőségek használatával teszem számukra élményszerűbbé, érdekessé. Törekszem minél színesebb iskolán kívüli programot is szervezni a gyerekeknek.Elengedhetetlen számomra, hogy a szülőkkel is jó, bizalmas kapcsolatot tudjak kialakítani. Véleményem szerint közös erővel tudjuk a gyerekek legmegfelelőbb fejlődését elérni.2014 szeptembere óta tanítok a Bocskaiban, ekkor költöztem családommal vidékről Budapestre. Legkisebb gyermekem is – akkor 7. osztályos volt- bocskais diák lett ekkor. Itt megtapasztalhatta, hogy milyen családias, gyermekközpontú iskolában tanulni. Teljes mértékben tudok azonosulni a bocskais értékrenddel, s ezt szeretném tovább vinni az elkövetkező években is.