Leendő elsősöknek/Tanító nénik

 

Sáfrány Emőke
1.A

Tanítói diplomámat a debreceni Tanítóképző Főiskolán szereztem 2001-ben, német műveltségi területen.

Pedagógusi hivatásomat egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen kezdtem, ahol osztálytanítóként, német tanítóként és tanulószoba vezetőként is tevékenykedtem.

Gyermekem születése után Debrecenben megalapítottam vállalkozásomat, mely gyermekek szórakoztatásával, valamint babamasszázs oktatással és tanulássegítéssel foglalkozott. Több éven át vezettem tanulásmódszertani tanfolyamokat általános iskolás gyermekeknek, így segítve tanulási folyamatukat.

Jelenlegi munkahelyemen 2013 szeptembere óta dolgozom, előbb napközis nevelőként, majd tanítóként.

A gyermekekkel való foglalkozás már fiatal koromban is örömet jelentett számomra, ez a lelkesedés azóta sem csillapodott. Az ismeretek átadása mellett fontos, hogy tanítványaim otthonos környezetben tölthessék az iskolai napjaikat, hogy játszva tanuljanak, igazi, vidám gyermekek legyenek. Munkám során szem előtt tartom a tanulók egyéni adottságait, képességeit és arra törekszem, hogy sokoldalú, érdeklődő személyiségekké váljanak. Célom a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni és tanulni.

Andráska Anikó
1.B
Andráska Anikónak hívnak. Tanító, gyógypedagógiai-tanár végzettséggel és gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgával rendelkezem.

Minden kisgyermek életében meghatározó az iskolába lépés pillanata. Tudásvággyal, kíváncsian érkeznek az iskolába, és ezeket az értékeket igyekszem meg is tartani bennük. Hogy hogyan? Gyakorlott pedagógusként számomra fontos, hogy a kis tanítványaim szeretetteljes, kiegyensúlyozott, családias légkörben töltsék napjaikat. Sok-sok közös élmény és munka vár ránk. Ezeket színesítjük játékokkal, tapasztalásos tanulással, felfedezésekkel, alkotásokkal. Az olvasás-írást a Meixner-módszerrel tanítom. Ennek egyik alapelve az aprólékosan felépített fokozatosság, ezáltal alkalmazkodni tudok a gyermekek egyéni képességeihez. Az írás tanulását az olvasással párhuzamosan, de késleltetve kezdjük el.

Minden gyermek egyéniség. A gyógypedagógiában szerzett ismereteimet, tapasztalataimat hasznosítani tudom a tanulási-tanítási folyamatokban, ezzel is segítve a gyermekek tanuláshoz szükséges képességeinek fejlődését. Célom, hogy ezeket az egyéni sajátosságokat figyelembe véve váljanak szorgos, fegyelmezett, boldog „Bocskais- diákokká”.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”(Szent-Györgyi Albert)