Menü Bezárás

Iskolánkról/Profil, célok/Tanulástechnika

 

Tanulás-módszertani tréning 8. osztályosoknak

Iskolánk tanulástechnikai tréninget tart szeptember második hetében a 8. osztályos tanulóknak, azzal a szándékkal, hogy segítséget nyújtson a tanulás fejlesztéséhez. Hiszen tanulni is meg kell tanulni! Tréningünk az eredményes és időtakarékos tanulás módszereire készít fel.
A tanulás fejleszthető különböző tanulás-módszertani ismeretek megtanulásával, valamint tevékenykedtető feladatok megoldásával. Az önfejlesztés tanulása azonban már tanulóink jövőjéről is szól. Manapság már általános elvárás mindannyiunk számára az életünk végéig tartó tanulás. Azaz olyan képességek, készségek kialakítására, fejlesztésére van szükségünk, amelyek alkalmassá tesznek bennünket az új ismeretek befogadására, a régi tudás korszerűvé tételére, amelyek megtanítanak bennünket eligazodni a tengernyi információ áradatában, kiválasztani a fontosat a kevésbé fontostól, a jót a rossztól, a lényegeset a lényegtelentől.
Tanulni, illetve jól, eredményesen, hatékonyan tanulni nem könnyű feladat. Ehhez azonban nagy segítséget nyújthat olyan tanulási technikák, módszerek, stratégiák megismerése és alkalmazni tudása, amelyek egyaránt alkalmasak a formális és informális ismeretszerzés megvalósításához.
A tréning során célunk, kevés elmélet és sok gyakorlat párhuzamában végig vezetni 8. osztályos tanulóinkat a tanulási folyamat megismerésének és megvalósításának lehetséges mozzanataiban. Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó készségek, tanulási stratégiák azonosítását, bővítését célozzuk meg. A program végére tanulóink rendelkezni fognak a magyar nyelv és irodalom; matematika-fizika; idegen nyelv; történelem-földrajz, biológia-kémia tantárgyak tanulásánál alkalmazható tanulási technikákkal, illetve egyénre szabott tanulási stratégiával.
A tréning során a gyakorlatok a tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeket fejlesztik, melyek a szellemi munka alapfeltételei. A koncentráló képességet, a beszédképességet (szókincs, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség), a hatékony olvasás képességét (gyorsolvasás, szövegértés, lényegkiemelés) az emlékezőképességet, a gondolkodási képességet (probléma felismerés-megoldás, gondolkodási sémák), és a tájékozódóképességet.
Mindezek elsajátításához sok sikert kívánnak a trénerek!

Szabó Diána