Tehetségpont

 

Name: Bocskai 11 Talent Point

Latitude: 47.476943

Longitude: 19.034928

Description

Name: Bocskai 11 Talent Point
Address: 47-49, Bocskai út, 1113, Budapest, Hungary
contact person: Klára Réti
E-mail: i.bocskai80@gmail.com
website: http://www.bocskai11.hu

Following and supporting the work of our talented students has always been a top priority in our school. We organize individual sessions and group work for students with trained teachers who take part in different courses to improve their knowledge.
We would like to develop our techniques and achieve an international standard. In order to reach our aim, we wish to broaden the knowledge of our colleagues on this field with special courses, studying and adapting European models.

We believe that we need to develop constantly and we encourage students, parents and fellow teachers to take part in bringing this project to perfection.

tehetsegpont_ok.jpg

Örömmel tájékoztatjuk Kedves Szülőket és Látogatóinkat, hogy iskolánk a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének Kiváló Tehetségpontja lett.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

/Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok (Gondolat Kiadó, 1988.)/

Iskolánk a Bocskai István Általános Iskola „ars poeticáját” a fenti idézetben találta meg, és ez, amely kifejezi törekvésünket és meghatározza tevékenységünket.

A gyermeket akarjuk szolgálni, úgy hogy:

a nevelő-oktató munkánk során a „gyengének több segítség, a jobbnak több szabadság és önállóság” tartalmát és elvét kívánjuk gyakorolni minden pedagógiai eljárásunk és megnyilvánulásunk során.

Tantestületünk minden tagja hisz abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, így munkánk során arra törekszünk, hogy sikerekhez segítsük a nehezebben teljesítő tanulóinkat is. A tehetséggondozás területéhez kapcsolódó nevelő-oktató munkánk célja, hogy azonosítsuk a tehetségeket, fejlesztésük során biztosítsuk számukra az esélyegyenlőséget, és lehetőséget teremtsünk minden diákunk számára az önmegvalósításhoz.

Munkánkat helyi szinten végezzük, de folyamatosan keressük az együttműködést a tehetséges gyermekek gondozásában érintett intézményekkel, szakemberekkel.

A tehetségek felkutatásában számítunk az Újbudai Pedagógiai Iroda támogatására.
A Magyar Vívó Szövetséggel létrehozott együttműködési forma fontos állomása a tehetségek továbbgondozásának.
Iskolánk ezzel a programmal bekapcsolódik a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájába.
Programunk céljának elérése érdekében:

– részt kívánunk venni a tehetséggondozással kapcsolatos eseményeken, tanácskozásokon, előadásokon,
– a tehetségek azonosítása, fejlesztése mellett a tehetségek közvetítésére is gondot fordítunk,

– igyekszünk rövid idő alatt kiépíteni kapcsolatainkat már működő tehetségpontokkal,

– kapcsolataink segítségével a tanulók továbbhaladását, pályaorientációját kívánjuk elősegíteni,
– lehetőséget adunk a tehetségek bemutatására, ill. bemutatkozására, iskolánk kulturális gáláján, és az iskola honlapján,

– tehetséggondozó szakkörök indítását kezdeményeztük,
– a tehetséggondozásban aktívan közreműködő kollégák ez irányú tudásukat továbbképzésen bővítik és megszerzik a tehetségazonosításhoz, gondozáshoz, tanácsadáshoz, pedagógiai, diagnosztikai feladatok ellátásához szükséges speciális ismereteket.

Iskolánkban évek óta folyik tanórán kívüli keretek között is tehetséggondozás, melyet elért eredményeink, fellépéseink, működő szakköreink is tanúsítanak.

A Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának érdekében pályázati lehetőségeket keresünk, és iskolánk alapítványának támogatására számítunk.

Kérjük, hogy amennyiben iskolánk tantestületének céljaival egyet ért, és szeretné támogatni az iskolát, adója 1%-nak felajánlásával tegye ezt meg!

Bocskai Iskola Alapítvány
Adószám: 19636766-1-43